BETINGELSER FOR MEDLEMSKAB
1. Aim
Smart Opinion producerer online markedsresearch undersøgelser for sine partnere og klienter ved at udsende spørgeskemaer til klientkontakter og panellister, som frivilligt har registreret sig på Smart Opinion hjemmesiden.
Dette dokument fastsætter de generelle betingelser for anvendelsen af Smart Opinion medlemmer, dvs. brugere på hjemmesiden http://www.smartopinion.com.
2. Status
Smart Opinion Medlemmer kan udelukkende være individer og ikke firmaer. Det er strengt forbud for firmaer at blive medlemmer, og det samme er gældende for partnere.
Panelet er åben for dem som er:
- over 15 år gamle
- har en email-adresse
- er bosat i et af de tilgængelige lande
- taler engelsk
- har accepteret brugsbetingelserne.
3. Medlem / Kontoholder
Et individ bliver en panelliste når han/hun har:
- udfyldt Smart Opinion registrerings formularen korrekt,
- accepteret Smart Opinions brugsbetingelser,
- besvaret oprettelses bekræftelses emailen udsendt af Smart Opinion.
Smart Opinions administrator forbeholder sig retten til at acceptere, eller advise enhver oprettelses-anmodning, uden at skulle angive grundlag for det.
4. Brugernavn og kodeord
Et medlem af Smart Opinion identificeres af et brugernavn og kodeord, som er blevet bekræftet af Smart Opinion.Kodeordet tillader Medlemmet at logge ind og forbinde sig til forskellige services og er privat og holder alle informationer hemmeligt. Medlemmet alene er ansvarlig for anvedelsen af hans/hendes kodeord. Al udveksling af brugernavne og kodeord mellem Medlemmer er strengt forbudt.
5. Panelliste Forpligtelser
Som en renerel regel, deltager en panelliste aktivt i spørgeskamerne som han eller hun modtager med jævnligt mellemrum. Der er intet krav om at panellisten deltager.
- Medlemmet vil svare ærligt og spontant på spørgsmålene som han/hun bliver stillet, så det reflekterer ders personlighed, smag og interesser.
- Han/hun tager det ansvar under sig at holde produkterne og koncepterne nævnt i spørgeskemaerne hemmeligt.
- Panellisten sørger for at opdatere hans/hendes personlige detaljer.
- Medlemmet må ikke angive nogle af disse rettigheder og krav til tredje parter. Hvert medlem kan kun oprette sig en gang. Hans/hendes kontrakt information er personlig og nominativ og hvert Medlem har et enkelt brugernavn.
- Panellisten vil blive kontaktet via email. Men dem der specifikt har accepteret at gøre det (på registrerings formularen) kan dog muligvis blive kontaktet via telefon eller mail, for at deltage i telefon spørgeskemaer, fokusgrupper, produkt tests...
6. Hvis adfærdskodeks ikke overholdes
Når er medlem ikke har formået at respektere hans/hendes forpligtelser og de etiske regler. Smart Opinion forbeholder sig retten til at fratage adgangen til hans/hendes konto med det samme, uden at meddele det. Deres betalings kompensation vil blive annulleret med det samme.
Smart Opinion har introduceret IT redskaber der er i stand til at:
- opdage inkonsekvente svar
- tjekke tiden det har taget panellisten at besvare spørgsmålene
- opdage panellister der har oprettet flere kontoer
- opdage svar der overskrider de morale standarder
7. Længde på kontrakt
Denne kontrakt bliver effektiv fra det øjeblik hvor Medlemmet accepterer brugsbetingelserne, hvis Smart Opinion bekræfter at kontoen er blevet åbnet. Denne kontrakt er gyldig i en ubestemt periode. Hvert party kan annullere kontrakten uden melding og uden grund.
8. Panelliste penge kompensation
Når internet brugeren har oprettet sig til at blive en panelliste, vil han/hunde modtage penge kompensation efter at have besvaret spørgeskemaerne sendt til deres email adresser. Penge kompensationen betales via Internet betalings hjemmesiden Paypal www.paypal.com
9. Service Tilgængelighed
Smart Opinion forsøger at sikre adgang til hjemmesiden smartopinion.com 7 dage om ugen og 24 timer om dagen, men er ikke under forpligtelse til at gøre dette. Smart Opinion kan blokere adgangen til servicen grundet vedligeholdelse og opdatering, eller af enhver anden årsag. Smart Opinion er ikke ansvarlig for disse midlertidige afbrydelser, eller de konsekvenser de kan få for Medlemmet eller enhver tredje part. Smart Opinion udbyder ingen personlig hjælp eller hotline. Medlemmet bør konsultere sektionen "OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL". Smart Opinion kan afslutte eller modificere sine services på ethvert tidspunkt, uden at give besked om det forinden. Eftersom servicen udbudt på smartopinion.com er gratis, står Smart Opinion ikke til ansvar for nogle skader lidt af et Medlem eller en tredje part.
10. Internet Netværk Tilgængelighed og Sikkerhed
Medlemmet erklærer, og garanterer at han/hun er fuldt bevidst om naturen og begrænsningerne ved internettet, især det faktum at den teknologi der anvendes til at transmittere data over internettet, aldrig er 100% sikker eller pålidelig. Derfor, kan vi selvom vi anvender alle metoder for at beskytte dine personlige informationer, ikke garantere absolut sikkerhed.
11. Promovering & Reklamer
For præsentationer, promoveringer og marketings formål, kan Smart Opinion citere specifik information, som et Medlem har godkendt som tilgængeligt til anvendelse. Ved accept af disse brugsbetingelser, giver Medlemmet Smart Opinion tilladelsen til at gøre dette.
12. Andet
Grundet den tekniske natur ved denne service, går det interesserede parter med til, at Smart Opinion forbeholder sig rettighederne til at modificere sine services og/eller sine brugsbetingelser. Smart Opinion sørger for at informere alle Medlemmer om disse modifikationer, ved at nævne dem på hjemmesiden smartopinion.com Hvor Medlemmer kan konsultere dem.
I tilfælde af uenighed, eller hvis der ikke kan opnås en mindelig aftale, vil alle retssager blive forelagt til de kompetente domstole.